Tentang JAPIM
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 
IPGKPT

LATAR BELAKANG

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) bertanggungjawab mengendalikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran  Pengajian Islam bagi pelajar-pelajar latihan praperkhidmatan sepenuh masa, yang  terdiri daripada pelajar Program  Diploma Perguruan Lepas Ijazah (PDPLI),  Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP) dan  Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP). Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) pula terdiri daripada Kursus Sijil Perguruan Satu Tahun (KSPK), Kursus Perkhidmatan 14 Minggu dan Kursus Dua Minggu Pra Sekolah.

Pada tahun 2020, ahli JAPIM terdiri daripada 13 orang pensyarah termasuk seorang Ketua Jabatan.

Ceramah Perdana Pendidikan Moral